Politică de Confidențialitate Aplicații Mobile

Această politică se aplică numai pentru informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți noastră (denumită în continuare – “Aplicația”).

Prin utilizarea Aplicației noastre sunteți de acord cu Politica de confidențialitate și informațiile pe care ni le furnizați sunt corecte și complete. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile prezentei Politici de confidențialitate, vă recomandăm să opriți utilizarea aplicației.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări în Politica de Confidențialitate în orice moment de la data publicării acesteia. Pentru eliminarea oricărei neînțelegeri, prin continuarea utilizării Aplicației vă dați acordul asupra acestor modificări și asupra noilor versiuni ale Politicii de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă recomandăm să opriți utilizarea Aplicației și să o dezinstalați.

Știm că sunteți preocupați de modul în care sunt utilizate și distribuite datele personale, și apreciem încrederea dumneavoastră. Vă asigurăm că acordăm o atenţie deosebită protejării datelor dumneavoastră și respectării tuturor precizărilor dumneavoastră cu privire la informațiile personale stocate.

Permisiunea de utilizare a datelor personale

Prin prezenta sunteți informați și vă dați acordul pentru colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale transmise în procesul de instalare a Aplicației și prin utilizarea continuă a acesteia (incluzând, însă fără a se limita la nume, nume de utilizator, adresă de corespondență, număr de telefon, adresă de email, preferințe contactare, data nașterii) precum și asupra datelor tehnice și a informațiilor aflate în legătură cu acestea (incluzând, însă fără a se limita la informațiile tehnice despre dispozitiv, sistem și software pentru aplicație și periferice), care sunt colectate periodic pentru a vă putea pune la dispoziție actualizările necesare de software, suport tehnic pentru produs și alte servicii (în cazul în care se aplică) aflate în legătură cu Aplicația.

Putem utiliza informațiile pentru înregistrare, acces și sincronizare de date și achiziții în cadrul Aplicației, în vederea rulării acesteia și a dispozitivelor de control, precum și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre în vederea transmiterii celor mai recente notificări privind produsul, actualizările de software sau tehnologii, precum auditări, analiză de date și studiu.
Informațiile pe care le furnizați sunt stocate în siguranță în baza noastră de date. Orice informații personale pe care ni le puneți la dispoziție sunt protejate. Actualizăm constant standardele și procedurile de securitate privitoare la accesul neautorizat la datele personale ale clienților noștri pentru a preveni ștergerea neautorizată sau modificarea acestora.

Puteți accesa și modifica datele dumneavoastră stocate în bazele noasre de date în orice moment. Totodată, puteți solicita confirmarea datelor personale înregistrate în bazele noastre de date, și, în baza unei cereri, puteți modifica aceste date.

Datele dumneavoastră personale pot fi puse la dispoziția terților în conformitate cu prevederile legale sau persoanelor autorizate în vederea investigării cazurilor de fraudă, încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, sau altor activități care sunt ilegale sau care vă pot expune din punct de vedere legal pe dumneavoastră sau compania noastră.

Putem totodată transmite datele dumneavoastră personale terților atunci când avem motive temeinice să credem că este necesară transmiterea acestor date în vederea evaluării unei pagube presupuse sau efective sau a unei încălcări care ne afectează drepturile, proprietatea, operațunile, utilizatorii sau în oricare alte situații din care pot rezulta pagube, pierderi sau deteriorări, sau în situația în care considerăm că furnizarea acestor date este necesară pentru protejarea drepturilor noastre, în combaterea situațiilor de fraudă și/sau în vederea respectării procedurilor juridice, a ordinelor judecătorești sau în procesele juridice în care este implicată compania noastră. În măsura în care este permis de legislația în vigoare, vom face toate demersurile necesare pentru a vă anunța cu privire la aceste situații.

Partea responsabilă

Partea responsabilă pentru colectarea sau utilizarea datelor personale în cadrul acestei Aplicații este ASBISC Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus, asbiscanyon@gmail.com (“compania noastră” sau “noi”). Vă rugăm să direcționați toate solicitările privitoare la utilizarea datelor personale în legătură cu prezenta Aplicație către ASBIS, partea responsabilă.